Przetargi

MAZOVIA-GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że

realizuje projekt pt. „Re_start inwestycyjny w przedsiębiorstwie Mazovia-Garden Sp. z o.o.”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza.

Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, 

osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. 

Cel projektu: Przeprowadzenie dywersyfikacji działalności 

Planowane efekty: wprowadzenie na rynek międzynarodowy w obszarze Unii Europejskiej nowej gamy wyrobów cukierniczych: typu SMART 

Wartość projektu: 841 441,46 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 491 491,00 EUR

Scroll to Top