POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 08/02/2023 na dostawę Zamykarko-zgrzewarki

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zamykarko-zgrzewarki

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: “Re_start inwestycyjny w przedsiębiorstwie Mazovia Garden Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Re_Open UK  Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP  2 : Re_ start inwestycyjny.

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania:

Scroll to Top