POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 1/07/2023 na dostawę dostawę i montaż komory mroźniczej

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż komory mroźniczej

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: “Re_start inwestycyjny w przedsiębiorstwie Mazovia Garden Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjny

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania:

Shopping Cart
Scroll to Top