POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 10/02/2023 na dostawę Maszyny do natryskiwania czekoladą liofilizowanych owoców w kawałkach bądź plasterkach

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Maszyny do natryskiwania czekoladą liofilizowanych owoców w kawałkach bądź plasterkach

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: “Re_start inwestycyjny w przedsiębiorstwie Mazovia Garden Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjny

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania:

Scroll to Top