POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 01/02/2023 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO OBIERANIA I KROJENIA JABŁEK

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do obierania i krojenia jabłek.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: “Re_start inwestycyjny w przedsiębiorstwie Mazovia Garden Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjny

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania: ​

Shopping Cart
Scroll to Top